Skip to main content

Staša Tome

Življenjepis

Svojo poklicno pot je začela na Biološkem inštitutu Jovana Hadžija ZRS SAZU z raziskavami plazilcev, predvsem kuščaric na otokih zahodne Istre. To je bila tudi tema njene magistrske naloge (1994) in doktorske disertacije (2003). Pri tem ji je bil v veliko pomoč nestor slovenske herpetologije, gospod Savo Brelih, ki ji je nesebično posredoval svoje bogato znanje. Že več kot petnajst let zbira podatke o razširjenosti plazilcev v Sloveniji.

Rezultate je objavila v prispevku (1996), ki je bil prvi pregledni članek o razširjenosti plazilcev na celotnem ozemlju Slovenije po drugi svetovni vojni. V zadnjih letih se ukvarja s promocijo naravoslovja in varstva narave v Prirodoslovnem muzeju Slovenije. Vodi pripravo nove stalne razstave in občasnih razstav, pripravlja in vodi naravoslovne delavnice za otroke in družine, organizira naravoslovna predavanja za odrasle, skrbi za promocijo muzeja in stike z javnostjo. Leta 2002 je pripravila razstavo Kače – zakaj se jih bojimo ?!?, za katero je prejela Valvasorjevo priznanje.    

Aktivnosti v okviru Nature 2000

Sodelovala je v projektu Biotopi Slovenije CORINE (monografija objavljena leta 2001), v projektu Raziskava razširjenosti evropsko pomembnih vrst v Sloveniji (2001) za področje plazilcev. Pripravila je Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja Natura 2000 za vrsto močvirska sklednica (Emys orbicularis) (2003).Redno zasleduje dejavnosti v okviru Nature 2000, se udeležuje strokovnih srečanj ter po potrebi posreduje strokovno mnenje o plazilcih v Sloveniji.

Zanimivosti

Baza podatkov o razširjenosti plazilcev obsega objavljene podatke o plazilcih v Sloveniji, podatke iz muzejskih zbirk Prirodoslovnega muzeja Slovenije, Naturhistorisches Museum Wien, Prirodoslovnega muzeja v Trstu in navedbe mnogih poznavalcev plazilcev, med drugim v zadnjih letih tudi članov Društva za proučevanje dvoživk in plazilcev Slovenije. Najnovejša zanimiva spoznanja bodo objavljena v letih 2007/2008. 

Pogosto v telefonskih razgovorih in po potrebi tudi na terenu miri razburjene državljane, ki v bližini svojih bivališč naletijo na kače. Spomladi in jeseni prejme tudi po več takšnih klicev dnevno. S tem skrbi za ozaveščanje ljudi, hkrati pa se tudi po tej poti v njeni bazi podatkov o razširjenosti plazilcev v Sloveniji nabere precej podatkov.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava