Skip to main content

Tilen Genov

Življenjepis

Tilen Genov se ukvarja predvsem z varstveno biologijo ter ekologijo morskih sesalcev in morskih želv. Po končani diplomi iz biologije na Univerzi v Ljubljani je z odliko opravil magisterij s področja znanosti o morskih sesalcih na Univerzi St Andrews v Veliki Britaniji, kjer se je v času dodiplomskega študija usposabljal tudi kot gostujoči raziskovalec. Na isti univerzi je v letu 2013 vpisal doktorski študij. Z raziskovanjem morskih sesalcev se ukvarja že 15 let, sodeloval pa je pri raziskovalnih projektih v Jadranu, vzhodnem in zahodnem Sredozemlju, Rdečem morju, Severnem morju ter v severnem in južnem Atlantiku.

Tilen je ustanovitelj društva Morigenos – slovenskega društva za morske sesalce, v okviru katerega vodi Slovenski projekt za delfine, ki je med drugim prejel nagrado družbe Ford za ohranjanje naravne in kulturne dediščine.

Je prejemnik več nagrad, med drugim nagrade za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe s strani Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije, Kavčičeve nagrade s strani Prirodoslovnega društva Slovenije, posebnega priznanja za strokovno prostovoljsko delo s strani Slovenske filantropije ter štipendije Alfred Toepfer za naravno dediščino od fundacije Alfred Toepfer in federacije EUROPARC. Deluje kot član odbora Evropskega združenja za kite in delfine, član medvladne oceanografske komisije za UNESCO in član znanstvenega odbora Sporazuma o ohranjanju kitov in delfinov Črnega morja, Sredozemskega morja in atlantskega območja ob njem (ACCOBAMS). Trenutno je zaposlen na Univerzi na Primorskem, kot raziskovalec na Znanstveno-raziskovalnem središču in kot asistent na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije.

Raziskovalna področja: biologija in varstvo velikih morskih vretenčarjev, predvsem morskih sesalcev in morskih želv, varstvena biologija

Aktivnosti v okviru Nature 2000

V okviru Nature 2000 sodeluje predvsem v procesu opredelitve Natura 2000 območij za morske sesalce in morske želve v slovenskih vodah, pri poročanju Slovenije Evropski komisiji ter pri izobraževanju in ozaveščanju javnosti o tej tematiki.

Zanimivosti

Ključna dela:

GENOV, Tilen. 2013. Vpogled v zanimivo življenje "slovenskih" delfinov. Proteus, letn. 75, št. 8, str. 344-348.

FRANZOSINI, Carlo, GENOV, Tilen, TEMPESTA, Milena. Cetacean manual for MPA managers. ACCOBAMS; MedPAN; UNEP/MAP-RAC/SPA, 77 str.

GENOV, T., BEARZI, G., BONIZZONI, S. & TEMPESTA, M. 2012. Long-distance movement of a lone short-beaked common dolphin Delphinus delphis in the central Mediterranean Sea. Marine Biodiversity Records, 5 , e9, doi:10.1017/S1755267211001163.

GENOV, T. 2011. Kiti v severnem Jadranu. V: Brazdasti kit, Balaenoptera physalus, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije. Božič, I., Genov, T., Jernejc Kodrič, M., Križnar, M., Kryštufek, B., Mikuž. Ljubljana, Prirodoslovni muzej Slovenije. 72 str.

GENOV, T., KOTNJEK, P. & LIPEJ, L. 2009. New record of the humpback whale (Megaptera novaeangliae) in the Adriatic Sea. Annales, Series Historia Naturalis, 19(1), 25-30.

GENOV, T., KOTNJEK, P., LESJAK, J., HACE, A. & FORTUNA, C. M. 2008. Bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) in Slovenian and adjacent waters (northern Adriatic Sea). Annales, Series Historia Naturalis, 18(2), 227-244.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava