Skip to main content

Habitatni tipi

Trde oligo-mezotrofne vode z bentoškimi združbami parožnic (Chara spp.)

3140
Alpska regija
Trde oligo-mezotrofne vode
Trde oligo-mezotrofne vode
A.Gaberščik
Trde oligo-mezotrofne vode
Trde oligo-mezotrofne vode
B.Trčak

(22.12) Stoječe vode, srednje bogate z raztopljenimi bazami; pH 6-7.

(22.15) Stoječe vode s čisto vodo, malo hranilnimi snovmi in bogate z bazami; pH več kot 7,5. (22.44) Preproge parožnic (Chara ssp., Nitella ssp.) v razmeroma čistih oligotrofnih do mezotrofnih stoječih vodah.

Podvodni »travniki«, ki jih tvorijo parožnice, so v oligotrofnih do mezotrofnih vodah predvsem na karbonatni podlagi splošno razširjeni. Pogosto se pojavljajo v novonastalih vodnih telesih kot so npr. gramoznice, jame na gradbiščih itd., kjer kot pionirsko rastje naglo prerasejo dobro presvetljeno dno.

V sukcesiji sledi postopno nadomeščanje tega habitatnega tipa z drugimi (Potametea), kar je povezano predvsem z evtrofikacijo. Habitatni tip se povsod pojavlja razmeroma raztreseno, pogosto nepričakovano propade in se prav tako nenapovedano hitro lahko ponovno pojavi celo po več destletjih (Grabherr & Mucina 1993).

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava