Skip to main content

Habitatni tipi

Alpske reke in lesnata vegetacija s sivo vrbo (Salix eleagnos) vzdolž njihovih bregov

3240
Alpska regija
Celinska regija
Alpske reke s sivo vrbo
Alpske reke in lesnata vegetacija s sivo vrbo
N.Jogan
Siva vrba ob alpskih rekah
Alpske reke in lesnata vegetacija s sivo vrbo
N.Jogan

Visoka grmišča prodišč sredogorskih rek in potokov, prevladujoče vrste rodov Salix, Alnus; natančnejša pripadnost znotraj 44. Vrbišča na prodiščih alpskih rek z različnimi vrstami vrb (predvsem S. elaeagnos, S. purpurea) in rakitovcem (Hippophae rhamnoides).

Habitatni tip je razširjen ob evropskih rekah v visokogorju in sredogorju. Značilno se pojavlja v Alpski biogeografski regiji, predvsem ob rekah in potokih, ki izvirajo v Julijskih Alpah, Karavankah in Kamniško-Savinjskih Alpah.

Na nekaterih območjih, predvsem na Soči, kjer so površine večje, jih ogroža predvsem izkoriščanje proda. Površine v in ob zgornjem toku alpskih rek so se v zadnjem času ponekod zmanjšale tudi zaradi izgradnje hidroelektrarn oziroma zajezitve za druge namene. Pri tem pride za jezom do poplavljanja, neposredno pod jezom pa do osuševanja. Obisk, čolnarjenje, kópanje in podobne aktivnosti nanj manj vplivajo, povzročajo le manjšo škodo na podrasti.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava