Skip to main content

Habitatni tipi

Alpske in borealne resave

4060
Alpska regija

Pritlikavo grmičevje alpinskega in subalpinskega pasu evrazijskih gorstev. Prevladujejo vresovke, Dryas octopetala in pritlikavi brini.

V Alpah splošno razširjen. Na večjih površinah se pojavlja predvsem v Karavankah. V Julijskih Alpah manjše površine in razdrobljena razširjenost.

V Sloveniji je ogroženost tega habitatnega tipa relativno zanemarljiva. Od kmetijskih dejavnosti ga potencialno ogroža le paša koz.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava