Skip to main content

Habitatni tipi

Alpska in borealna travišča na silikatnih tleh

6150
Alpska regija
Alpska in borealna travišča na silikatnih tleh
Alpska in borealna travišča na silikatnih tleh
T.Wraber
Alpska in borealna travišča na silikatnih tleh
Alpska in borealna travišča na silikatnih tleh
T.Wraber
Alpska in borealna travišča na silikatnih tleh
Alpska in borealna travišča na silikatnih tleh
N.Jogan

(36.11) Združbe snežnih tal oziroma snežnih dolinic na zakisani podlagi v borealnih in arktičnih gorah, zahodnih Alpidih na silikatni podlagi ali podzoljenih tleh. Vrste: Salix herbacea, Ranunculus crenatus, Soldanella pusilla.

(36.34) Večinoma sklenjena travišča silikatnih tal z vrstami Carex curvula, Festuca spp., Juncus trifidus v Julijskih Alpah. Redko.V tej skupini sta v Sloveniji dva habitatna tipa, ki se ločita glede na vzrok zakisanosti podlage.

Prvi so snežne dolinice, kjer kislost podlage povzročajo površinski dejavniki (zastajanje vode, daljša pokritost s snegom, tudi sama vegetacija). Drugi habitatni tip iz te skupine so travišča na tleh, ki so kisla zaradi kamninske podlage.

Habitatni tip je v Evropi splošno razširjen. Majhne površine po vseh slovenskih Alpah.

Habitatni tip je v Sloveniji v stabilnem stanju. Intenzivna paša ga lahko ogroža. Posebno občutljiv je na pašo koz v začetku in na koncu vegetacijske sezone. Zmerna paša (predvsem ovc) mu ne škoduje.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava