Skip to main content

Habitatni tipi

Alpinska in subalpinska travišča na karbonatnih tleh

6170
Alpska regija

(36.41) Mezofilna travišča na globokih tleh v subalpinskem in spodnjem alpinskem pasu, tudi na sekundarnih motenih rastiščih (planine, plazovi ipd.) pod gozdno mejo. V naših Alpah prepoznavna po vrstah Carex ferruginea, Campanula thrysoides, Pedicularis julica, Senecio doronicum, Trifolium badium, Allium victoriale, Ligusticum mutellina, Rhodiola rosea, Trollius europaeus.

(36.43) Kserotermofilna rastišča z nesklenjeno rušo v Alpah, Karpatih, Pirenejih, gorah Balkanskega polotoka, Mediterana in lokalno v Juri. V Sloveniji praktično isto kot 36.4.

V Evropskih gorstvih ga najdemo povsod na karbonatnih kamninskih podlagah. Gorski svet Julijskih Alp, Kamniško-Savinjskih Alp, na Snežniku in v Karavankah.

Stanje v Sloveniji je stabilno, na nekaterih predelih se površine zaraščajo zaradi naravne sukcesije, vendar le v nižjih nadmorskih višinah, kjer so to drugotne združbe.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava