Skip to main content

Habitatni tipi

Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6510
Alpska regija
Celinska regija

Mezofilni zmerno do intenzivno gnojeni travniki na prepustnih, bogatih, bolj ali manj svežih do vlažnih tleh od nižin do submontanskega pasu na rahlo kislih do nevtralnih tleh. To so visokoproduktivni, floristično srednje bogati travniki z vrstami Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens, Anthriscus sylvestris, Heracleum sphondylium, Daucus carota, Crepis biennis, Knautia arvensis, Leucanthemum vulgare, Pimpinella major, Trifolium dubium, Geranium pratense.

Srednjeevropski gojeni travniki so znani iz večjega dela severne, zahodne in vzhodne Evrope izven Mediterana. Povsod po Sloveniji z izjemo visokogorja. Manj prisoten je ta habitatni tip tudi v Slovenski Istri in na Krasu.

Ta habitatni tip je v Sloveniji zaradi geomorfologije, majhnih kmetij, tradicionalne rabe in drugih dejavnikov še vedno lepo razvit, čeravno so nekatere njegove oblike v strmem upadanju (mezotrofni vlažni tip!). Tako lahko rečemo, da najhitreje upadajo vlažne oblike (Ranunculo-Alopecuretum), saj so najbolj podvržene hidromelioracijskim ukrepom. Hitro upadajo tudi suhe oblike (Ranunculo Arrhenatheretum), ki se zaraščajo, najbolj pa je obstojna mezofilna oblika Pastinaco-Arrhenatheretum.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava