Skip to main content

Habitatni tipi

Gorski ekstenzivno gojeni travniki

6520
Alpska regija
Celinska regija
Gorski ekstenzivno gojeni travniki
Gorski ekstenzivno gojeni travniki
N.Jogan
Gorski ekstenzivno gojeni travniki
Gorski ekstenzivno gojeni travniki
S.Strgulc-Krajšek
Gorski ekstenzivno gojeni travniki
Gorski ekstenzivno gojeni travniki
N.Jogan

Vrstno bogati travniki v montanskem do subalpinskem pasu v Alpah, vendar tudi v sosednjih gorovjih (Jura, Karpati, Tatre). Na svežih, globokih, nevtralnih ali rahlo kislih oziroma bazičnih tleh, košenih 1 do 3 krat letno.

Prevladujoče vrste so Trisetum flavescens, Heracleum sphondylium, Astrantia major, Carum carvi, Polygonum bistorta, Silene dioica, Silene vulgaris, Campanula glomerata, Anthoxanthum odoratum, Crocus albiflorus, Geranium phaeum, Geranium sylvaticum, Narcissus poeticus, Trollius europaeus, Pimpinella major, Lilium bulbiferum, Phyteuma orbiculare, Primula elatior, Chaerophyllum hirsutum.

Vegetacija gorskih pašnikov in travnikov v Alpah in drugih evropskih gorovjih. Gre za travišča na umetno znižani gozdni meji, ki so služila kot pašniki ali travniki. V gorskem delu Slovenije, na območju Alp in Dinaridov.

V Sloveniji kar pogosta travišča, čeprav v upadanju zaradi zaraščanja. V tem smislu jih smatramo za ogrožena travišča.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava