Skip to main content

Habitatni tipi

Karbonatna melišča od montanskega do alpinskega pasu (Thlaspietea rotundifolii)

8120
Alpska regija

V glavnem karbonatna melišča ali drugačna plazišča s kamnitim drobirjem ali prodniki vse od kraških melišč, dinarskega, predalpskega in alpskega območja. Rastišče je slabo poraščeno, nestabilno, največkrat pod strmim naklonom.

Vrste, ki ta tip označujejo v višjih legah so Achillea atrata, Arabis alpina, Linaria alpina, Pritzelago alpina, Rumex scutatus, Minuartia austriaca, Thalspi rotundifolium, Thlaspi kerneri, Papaver alpinum agg.. V nižjih legah pa nastopajo vrste kot Scrophularia canina, Aethionema saxatilis, Chaenorhinum minus, Drypis spinosa jacquiniana ipd.

Splošna razširjenost v apneniških gorstvih Evrope. Na apnenčastih meliščih splošno razširjen.

V visokogorju ni ogroženosti, v sredogorju ogroženo zaradi odvzema za manjše lokalne potrebe.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava