Skip to main content

Habitatni tipi

Srednjeevropska karbonatna melišča v submontanskem in montanskem pasu

8160
Alpska regija
Celinska regija

Melišča z vrsto Achnatherum calamagrostis v toplih, nižje ležečih delih alpskih dolin in v jugozahodnem delu zunanjih Alp.

V gorstvih Evrope splošno razširjen. Alpe in predalpski svet.

Melišča so neposredno ogrožena ob večjih gradbiščih v submontanskem pasu. V montanskem pasu niso ogrožena.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava