Skip to main content

Habitatni tipi

Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok

8210
Alpska regija
Celinska regija

Apnenčaste ali dolomitne stene z vegetacijo skalnih razpok od montanskega do alpinskaga pasu.

Povsod po Evropskih apnenčastih gorstvih. Glavnina obravnavanega habitatnega tipa se nahaja v skalovitem svetu Julijskih, Kamniško-Savinjskih Alp in Karavank. Fragmentarno ga najdemo praktično ob vsaki manjši geološki prelomnici in globlji grapi oziroma koritih rek in potokov, sekundarno pa na usekih cest ter predvsem v opuščenih kamnolomih.

Apnenčaste skale večinoma niso neposredno ogrožene zaradi človekovih dejavnosti. Posamezni vplivi alpinističnega plezanja so tako majhni, da so zanemarljivi, na organiziranih športnih plezališčih pa je pogosto že ireverzibilno degradiran in varstvo ni več smiselno.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava