Skip to main content

Habitatni tipi

Silikatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok

8220
Alpska regija
Celinska regija

Vegetacija skalnih razpok silikatnih skalovij.

V Alpah zelo razširjen predvsem v centralnem silikatnem delu. Pretežno v Alpah, v hribovitih predelih le posamično, zaradi prevladujoče karbonatne podlage v JV apneniških Alpah pri nas razmeroma redek habitatni tip, v celoti manjka v alpinskem pasu.

Zadovoljivo, vendar predvsem ponekod v nižjih legah precej izpostavljeno človekovemu vplivu (Falska peč, Cvelbar).

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava