Skip to main content

Habitatni tipi

Gozdovi s prevladujočima vrstama Quercus ilex in Quercus rotundifolia

9340
Celinska regija

Gozdovi v katerih prevladuje Quercus ilex (ali Quercus rotundata), na pretežno karbonatnih tleh.

Evmediteranska sklerofilna vednozelena vegetacije je razširjena v večjem delu evropskega Sredozemlja. Na Jadranu je sklenjeno razširjena južno od Ancone in na srednje- in južnodalmatinskih otokih.

Vse, kar je severneje (Kvarner, Istra, severnoitalijanska jezera, tržaška obala), predstavlja ekstrazonalno razširjenost, ki je posledica ugodnih mezoklimatskih in mikroklimatskih razmer. Med tak tip vegetacije sodijo tudi slovenska rastišča, s tem da so ta za povrh še zelo fragmentirana in osiromašena.

V Sloveniji le otočki apnenca na skrajno termofilnih in sončnih legah, apnena poda v dolini Dragonje in odseki kraškega roba ter južna pobočja Sabotina, Trnovskega gozda in Nanosa.

Ta habitatni tip je naraven, na svoji klimatski meji, tako da ga človek neposredno niti ne pogojuje, niti (predvsem zaradi nedostopnosti rastišč) ne ogroža. Je stabilen, kljub oscilacijam v letnih klimatskih potekih, ogrožen je le potencialno zaradi preveč pogostega dostopanja planincev, plezalcev in drugih obiskovalcev.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava