Skip to main content

Območja

Slovenska Istra

SI3000212
Celinska regija
5.252,54 ha
panoramski pogled na Slovensko Istro
Slovenska Istra (Foto: Maja Cipot)
fotografija reke z brežino, poraslo z gozdom
Osrednja vodna žila tega območja je Dragonja s pritoki. (Foto: arhiv ZZRS)
fotografija reke z brežino , poraslo z gozdom
Osrednja vodna žila tega območja je Dragonja s pritoki. (Foto: arhiv ZZRS)
fotografija flišnega melišča
Flišno melišče v dolini reke Dragonje (Foto: Nejc Jogan)
fotografija suhega travnika s posameznimi grmi
Vzhodno submediteransko suho travišče (Scorzoneretalia villosae) v Slovenski Istri (Foto: Vinko Treven)
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava