Skip to main content

Območja

Cerkniško jezero

SI5000015
Alpska regija
3.350,64 ha
travnik na Cerkniškem jezeru
Cerkniško jezero (Foto: Arhiv projekta LIFE-IP NATURA.SI)
travnik na Cerkniškem jezeru
Cerkniško jezero (Foto: Arhiv projekta LIFE-IP NATURA.SI)
Cerkniško jezero pozimi
Cerkniško jezero (Foto: Arhiv projekta LIFE-IP NATURA.SI)
Cerkniško jezero
Cerkniško jezero (Foto: Arhiv projekta LIFE-IP NATURA.SI)
presihajoče Cerkniško jezero
Cerkniško jezero (Foto: Zavod Štirna)
presihajoče Cerkniško jezero
Cerkniško jezero (Foto: Zavod Štirna)

Cerkniško jezero je na nacionalni ravni pomembno kot gnezdišče številnih vodnih in močvirskih ptic. Njegov mednarodni pomen mu daje v ornitolo škem pogledu predvsem močna populacija kosca Crex crex. Cerkniško jezero je edino območje kjer številčnost te vrste redno spremljamo že dalj časa. Vsakoletno štetje koscev se v organizaciji Notranjske sekcije DOPPS-a odvija vse od leta 1992. Rezultati desetletnega štetja so nam postregli z nekaterimi novimi ugotovitvami.

Populacija kosca na Cerkniškem jezeru močno niha. Nihanja v številčnosti večine vodnih ptic med posameznimi leti so zaradi spremenljivega vodostaja jezera precej običajna in očitno ni kosec pri tem nobena izjema. Populacija je, kot kaže srednjeročno, precej stabilna. Največja koncentracija koscev na jezeru je vzdolž Lipsenjščice in ob zgornjem toku Obrha na vzhodnem koncu jezera. Tako kot na večini pomembnejših koščevih bivališč v Sloveniji, najdemo tudi tukaj v večjem številu prepelico Coturnix coturnix.

Morda je dejansko še bolj številna kot kažejo podatki izpred desetih let (POLAK 1993). če radi govorimo o tukalicah kot o skrivnostnih vrstah ptic, potem to še posebej velja za Cerkniško jezero. Prostrani poplavljeni travniki, šašja ter sestoji trsja in jezerskega bička nudijo na videz ugoden življenjski prostor za veliko več teritorialnih osebkov male Porzana parva in predvsem grahaste tukalice P. porzana, kot nam jih je uspelo doslej popisati.

Ali je vzrok za to v muhasti naravi jezera ali v našem pomanjkljivem poznavanju teh ptic, je zaenkrat težko odgovoriti. Rjavovrati ponirek Podiceps grisegena, bobnarica Botaurus stellaris in rdečenogi martinec Tringa totanus gnezdijo v Sloveniji zanesljivo samo na Cerkniškem jezeru. Žal velja v zadnjih letih to verjetno tudi za kozico Gallinago gallinago, ki je z drugih gnezdišč v Sloveniji izginila.

(vir: L. Božič: Mednarodno pomembna območja za ptice v Sloveniji 2)

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava