Skip to main content

Vrste

žličarica

(Spatula clypeata)

A857

Več o vrsti v EU in fotografija: Shoveler (Evropska okoljska agencija, v angleškem jeziku)

samec žličarice
Žličarica - samec (Foto: Arhiv projekta LIFE-IP NATURA.SI)
samica žličarice
Žličarica - samica (Foto: Arhiv projekta LIFE-IP NATURA.SI)
mladič žličarice
Žličarica - mladič (Foto: Arhiv projekta LIFE-IP NATURA.SI)
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava