Skip to main content

Območja

Nanoščica

SI5000017
Alpska regija
Celinska regija
1.927,47 ha
Nanoščica
Porečje Nanoščice
Š.Habič

Nanoščica je eno izmed treh IBA-jev v Sloveniji s samo eno kvalifikacijsko vrsto - koscem Crex crex. Njihovo število je od odkritja populacije leta 1992 naraslo z 12 teritorialnih samcev na 30 ob ponovnem štetju leta 1999 (TRONTELJ 1995 in 2001).

Kot kažejo rezultati najnovejših štetij, njihovo število nekoliko upada. Razlog za to je najverjetneje zaraščanje opuščenih travnikov na enem izmed najpomembnejših predelov za kosca na porečju Nanoščice, med Landolom in Malim otokom. Upad populacije lahko ustavimo s ponovno vzpostavitvijo naravovarstveno sprejemljive košnje travnikov s kosci. To je tudi eden od ciljev LIFE projekta, ki ga bomo pri DOPPS-u predvidoma začeli izvajati leta 2003.

(vir: L. Božič: Mednarodno pomembna območja za ptice v Sloveniji 2)

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava