Skip to main content

Slovenska nagrada Natura 2000

Slovenska nagrada Natura 2000 bo združila 18 let dobrih praks sodelovanja za varstvo narave. Finalisti in zmagovalci slovenske nagrade Natura 2000 bodo primeri dobri praks upravljanja območij Nature 2000 z dolgoročnimi učinki.

Slovenska nagrada Natura 2000 bo združila 18 let dobrih praks več kot 100 organizacij, ki so prispevale k učinkovitemu upravljanju območij Nature 2000. Za slovensko nagrado Natura 2000 se lahko prijavijo organizacije in projekti, sofinancirani iz različnih finančnih mehanizmov, ki upravljajo in vključujejo eno ali več območij Nature 2000 v Sloveniji.

Pomembni datumi za prijave za slovensko nagrado Natura 2000:

  • 20. maj 2022 (dan pred evropskim dnevom Nature 2000): odprtje razpisa za prijavo in predstavitev strokovne žirije slovenske nagrade Natura 2000
  • 1. september 2022: Zaključek zbiranja prijav: Podaljšano do 5. septembra 2022, do 12. ure.
  • 30. september 2022: razglasitev finalistov slovenske nagrade Natura 2000
  • Oktober-november 2022: Turneja slovenske nagrade Natura 2000

Prijavite se na slovensko nagrado Natura 2000

Rok za prijave na slovensko nagrado Natura 2000 v letu 2022 se je zaključil 5. septembra 2022.

Strokovna žirija slovenske nagrade Natura 2000

Strokovno žirijo slovenske nagrade Natura 2000 sestavljajo ugledni strokovnjaki varstva narave, gozdarstva, kmetijstva in upravljanja voda, ki imajo široke izkušnje na področju upravljanja Nature 2000.
Člani strokovne žirije so: Jure Čuš (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano), dr. Nika Debeljak (Zavod Republike Slovenije za varstvo narave), Karel Hari (Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota), Nastja Pajk (Zavod za ribištvo Slovenije), Petra Repnik (Direkcija Republike Slovenije za vode), biolog dr. Janko Rode, Maja Sever (Zavod za gozdove Slovenije) ter naravovarstvenik in publicist dr. Peter Skoberne.

Pravilnik slovenske nagrade Natura 2000 je objavljen na tej povezavi.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava