Skip to main content

Znanih je vseh šest zmagovalcev slovenske nagrade Natura 2000

S turnejo slovenske nagrade Natura 2000 in podelitvijo plaket šestim zmagovalcem se zaključuje leto, v katerem obeležujemo 30 let Nature 2000 in programa LIFE v Evropski uniji in 18 let Nature 2000 v Sloveniji. Slovenska nagrada Natura 2000, ki je nastala po vzoru evropske, združuje dobre prakse upravljanja območij Nature 2000 v Sloveniji z dolgoročnimi učinki.

Med 21 prijavami je strokovna žirija razglasila 16 finalistov, med katerimi 6 zmagovalcev v 5 kategorijah. Podelitev nagrad je potekala na enomesečni turneji. Vsako izmed šestih nagrad je organizator LIFE integrirani projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji podelil na lokalnem dogodku.

Zmagovalci po kategorijah so:

1.   Varstvo vrst in habitatnih tipov na območjih Nature 2000 v Sloveniji

2.   Slovenski inovativni dosežki znanosti za Naturo 2000

3.   Družbeno-gospodarske koristi

4.   Sodelovanje

5.   Komunikacijske akcije za območja Nature 2000

 

 

Slovenska nagrada Natura 2000 združuje 18 let dobrih praks organizacij varstva narave, biologije, kmetijstva, gozdarstva, upravljanja voda in drugih, ki so prispevale k učinkovitemu upravljanju območij Nature 2000 v Sloveniji. Za slovensko nagrado Natura 2000 so se lahko prijavile organizacije in projekti, sofinancirani iz različnih finančnih mehanizmov, ki upravljajo in vključujejo eno ali več območij Nature 2000 v Sloveniji. Prijave je ocenjevala 8-članska strokovna žirija, ki jo je predlagalo in soglasno potrdilo 15 partnerjev projekta LIFE-IP NATURA.SI.  

Maja Cipot, vodja projekta LIFE-IP NATURA.SI z Ministrstva za okolje in prostor, je ob zaključku turneje slovenske nagrade Natura 2000 povedala: "Finalisti in zmagovalci slovenske nagrade Natura 2000 so primeri dobri praks upravljanja območij Nature 2000 z dolgoročnimi učinki. Odličnost slovenskih organizacij in projektov v evropskem merilu dokazuje tudi 8 projektov, ki so v preteklosti prejeli nagrado LIFE, in 5 projektov, ki so se uvrstili med finaliste evropske nagrade Natura 2000. V projektu LIFE-IP NATURA.SI bomo naslednjo slovensko nagrado Natura 2000 organizirali čez dve leti."


Od leta 2004 smo v Sloveniji izvedli več kot 90 projektov za upravljanje Nature 2000

Med projekti za območja Nature 2000 v Sloveniji izstopajo predvsem projekti programa LIFE, Evropskega sklada za regionalni razvoj in evropskega teritorialnega sodelovanja Interreg. Poleg ohranjanja izboljšanja stanja ciljnih živalskih in rastlinskih vrst ter obnove življenjskih okolij projekti vključujejo komunikacijske in izobraževalne aktivnosti, krepitev znanja, povezovanje in trajnostni razvoj zavarovanih območij. 

Trenutno na 80 območjih Nature 2000 v Sloveniji poteka 18 projektov za Naturo 2000, namenjenih ohranjanju in izboljšanju vrst in življenjskih okolij, ki združujejo preko 50 organizacij. Med njimi so lokalne skupnosti, regionalne razvojne agencije, zasebni zavodi, raziskovalne inštitucije, ministrstva, upravljavci zavarovanih območij in drugi.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava