Skoči do osrednje vsebine

Prijavni obrazec za slovensko nagrado Natura 2000

Opisi kategorij:

  1. Varstvo vrst in habitatnih tipov na območjih Nature 2000 v Sloveniji - aktivnosti, ki se osredotočajo na varstvo posameznih in/ali taksonomske skupine živalskih in/ali rastlinskih vrst in/ali habitatnih tipov Nature 2000 na enem ali več območjih Nature 2000 v Sloveniji.  
  2. Slovenski inovativni dosežki znanosti za Naturo 2000 - znanstvene aktivnosti, ki prispevajo k boljšemu poznavanju vrst in/ali habitatnih tipov Nature 2000 v Sloveniji in so bili izvedeni na enem ali več območjih Nature 2000 v Sloveniji.
  3. Družbeno-gospodarske koristi - ustvarjanje družbeno-gospodarskih koristi za lokalne deležnike oziroma prispevek k reševanju konfliktov med različnimi deležniki s koristjo za Naturo 2000 v Sloveniji.
  4. Sodelovanje - vzpostavitev učinkovitih partnerstev med deležniki, vključenimi v upravljanje in ohranjanje območij Nature 2000, ki vključujejo bodisi mednarodno sodelovanje ali sodelovanje različnih deležnikov v Sloveniji za Naturo 2000 v Sloveniji.
  5. Komunikacijske akcije za območja Nature 2000 - komunikacijske aktivnosti, ki so z jasnimi dolgoročnimi učinki prispevale k boljši informiranosti o in razumevanju Nature 2000 ter spreminjanju navad ljudi za boljše upravljanje območij Nature 2000 v Sloveniji.
  6. Ljubiteljska znanost za Naturo 2000 – aktivnosti ljubiteljske znanosti, ki so prispevale k monitoringu ali iskanju podatkov o vrstah in/ali habitatnih tipih Nature 2000 na enem ali več območjih Nature 2000.
Prijavni obrazec
Izberite kategorijo svoje prijave. Prijava je lahko samo v eni kategoriji. V kolikor prijavljate več različnih aktivnosti na istem območju, jih lahko prijavite v več kategorij. Prijave ločite po nazivu prijave.
Naziv oziroma ime prijave naj jasno in natančno opredeljuje vsebino prijavljene aktivnosti.
V primeru, da ste aktivnosti izvajali v projektu ali več projektih, navedite polno ime projekta ali projektov v slovenskem jeziku.
mesec/leto-mesec/leto

Ime in kontakt prijavitelja:

V primeru, da v aktivnostih sodeluje več partnerjev oz. sodelujočih, napišite nazive vseh. Nazive ločite s piko (.).

Foto in video material o aktivnostih:

Če želite naložiti več datotek, pridržite tipko CTRL in hkrati izberite dodatne datoteke z levim klikom na miški.
Dokumentno ime fotografije naj vključuje ime in priimek avtorja fotografije.
Fotografije so lahko v formatu jpg, jpeg ali png in maksimalne velikosti 1 MB v minimalni resoluciji 150px*150px.

Navedite eno ali več območij Nature 2000 (Seznam najdete tukaj)

Navedite eno ali več območij Nature 2000 (Seznam najdete tukaj)

Navedite enega ali več habitatnih tipov (Seznam najdete tukaj)

Opredelite izhodiščno stanje in izvedene aktivnosti za opredelitev izhodiščnega stanja (monitoring). Osredotočite se na merljive spremenljivke izhodiščnega stanja.
Opišite cilje aktivnosti, pri čemer se osredotočite na merljive cilje z dolgoročnimi učinki. Opredelite glavne dejavnike za postavitev takšnih ciljev.
Opišite glavne aktivnosti, ki ste jih izvajali za doseganje ciljev. Aktivnosti opišite skladno z zastavljenimi cilji, ki ste jih opredelili.
Opišite rezultate izvedenih aktivnosti, pri čemer se osredotočite na merljive dosežene cilje oz. njihove dolgoročne učinke.
V 24 urah od poslane prijave boste prejeli potrditev prejete prijave na vaš elektronski naslov. V primeru tehničnih težav nas lahko pokličete na telefonsko številko 051 258 468 ali 041 390 229.

Zadnja sprememba: 21. 05. 2024

Hvala za vaš odziv

Če želite na vaš odziv prejeti odgovor odgovorne institucije, lahko zaprosite za odgovor.

Pomagajte nam izboljšati spletišče
Ste našli informacije, ki ste jih iskali?
DA NE