Skip to main content

Natura 2000 v slovenskih medijih v letu 2022

Zavod Štirna je v projektu LIFE-IP NATURA SI pripravil tretjo letno medijsko analizo o Naturi 2000 v slovenskih medijih. V primerjavi z predhodnim letom se je število objav o Naturi 2000 v slovenskih medijih povečalo za skoraj dve petini (38 %). Projekti Nature 2000 skupaj s projektom LIFE-IP NATURA.SI so v letu 2022 ustvarili 30,4 % medijskih objav, kar predstavlja več kot 50 % rast glede na leto 2021.

Poročilo Analiza medijskih objav o Naturi 2000 v Sloveniji v letu 2022 najdete na tej povezavi.
Poročilo Analiza spletnih medijev Natura 2000 Slovenija v letu 2022 najdete na tej povezavi.

Natura 2000 se v povprečju pojavi v 7 objavah na dan 

Medijska analiza o Naturi 2000 v Sloveniji vključuje kvalitativno in kvantitativno analizo vseh objav z geslom Natura 2000 v medijih, ki so vpisani v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo. Medijske objave glede na tematiko delimo v štiri tematske sklope:
1.    osnovni tematski sklop: investicije/gospodarstvo, kmetijstvo, gozdarstvo, vodarstvo in turizem
2.    specifični tematski sklop: projekti Nature 2000 (brez projekta LIFE-IP NATURA.SI), naravni parki in evropska nagrada Natura 2000
3.    tematski sklop: komunikacijske aktivnosti projekta LIFE-IP NATURA.SI
4.    tematski sklop: splošno o Naturi 2000

Leto               Vse objave o Naturi 2000Povprečno število objav na mesec o Naturi 2000Število objav o projektih Nature 2000 Število objav projekta LIFE-IP NATURA.SI
20201.580131348166
20211.901158307223
20222.628219442257


Število objav glede na osnovne tematske sklop: investicije/gospodarstvo, kmetijstvo, turizem, gozdarstvo in vodarstvo ter delež pozitivnih, nevtralnih in negativnih objav. 


V letu 2022 se je število medijskih objav o Naturi 2000 povzpelo na 2.628, kar pomeni v povprečju 219 objav na mesec oziroma 7 objav na dan. V letu 2022 se je povečalo tako število kot delež objav v prvih treh tematskih sklopih. V osnovnem je največji delež objav pripadel gospodarstvu oz. investicijam, v primerjavi z letom prej pa se je povečal tudi delež objav za tematiki gozdarstva in kmetijstva. Slednje predvsem zaradi sprejemanja novega programa Skupne kmetijske politike, kjer največji delež pozitivnih objav predstavljajo plačila Natura 2000. Največji delež negativnih objav o Naturi 2000 v tematiki kmetijstvo je povezanih z napovedjo ukinitve uporabe fitofarmacevtskih sredstev na območjih Nature 2000. V tematiki investicije/gospodarstvo se v večinskem delu ponavljajo zgodbe iz preteklih let. Turizem je tretji po številu objav. Ima največji delež pozitivnih in nevtralnih objav med vsemi tematikami osnovnega tematskega sklopa.

Evropska in slovenska nagrada Natura 2000 ustvarili skoraj 7 % vseh objav o Naturi 2000

Projekti Nature 2000 in projekt LIFE-IP NATURA.SI so ustvarili 30,4 % objav, pri čemer se je povečal delež objav z vsebinami projektov Nature 2000 v primerjavi s preteklim letom za 44 %. Delež objav projekta LIFE-IP NATURA.SI se je s predhodnim letom povečal za 60 %. 

Med projekti Nature 2000 so bili največkrat omenjeni naslednji projekti: ECO-SMART, LAS projekti, Pivka.Kras.Presiha, LIFE-IP Restart, LIFE Lynx, ZaKras, LIFE AMPHICON, Urca Proemys, ZaDravo, Čez slani travnik, PoLjuba, NaturaMura, ReNatura, JeloviZA, ZAGON, LIFE Biomura, Pronacul, LIFE Naturaviva, VIPava, LIFE4seeds, Interreg projekti, VrH Julijcev, Mi, Banup, Predjama sustainble, LIFE Bober, KRAS.RE.VITA in LIFE Noah. 

Naravni parki predstavljajo 10,96 % (288 objav) o Naturi 2000 v letu 2022. Med parki po številu objav izstopajo Kozjanski park, Krajinski park Goričko, KP Sečoveljske soline, Pivška presihajoča jezera, Krajinski park Strunjan, Triglavski narodni park, Krajinski park Debeli rtič, Ormoške lagune, Krajinski park Ljubljansko barje, Pohorje (v nastajanju) in Škocjanske jame.

V letu 2022 sta evropska nagrada Natura 2000 in slovenska nagrada Natura 2000, ki je potekala v projektu LIFE-IP NATURA.SI, ustvarili 7 % objav o Naturi 2000 v slovenskih medijih. 

Projekt LIFE-IP NATURA.SI s 60-odstotno rastjo objav o Naturi 2000

S komunikacijskimi aktivnostmi projekta LIFE-IP NATURA.SI so neposredno ali posredno generirale 357 objav, pri čemer slovenska nagrada Natura 2000 predstavlja dobro četrtino objav (27,5 %, 98 objav). V primerjavi z letom 2021, ko smo s projektom ustvarili 223 objav, se je število objav povečalo za 60 %. Pomembnejše vsebine medijskih objav projekta LIFE-IP NATURA.SI so bile: gverila komunikacijska akcija Ples divjega peteline, predavanja v organizaciji KGZS dobre prakse naravi prijaznega kmetijstva na območjih Nature 2000, mednarodni in svetovni dnevi, fotografska razstava Natura 2000 in Divja Slovenija: Narava povezuje, gverila komunikacijska akcija za velikonočnico. 

Spletno komuniciranje: obiskanost spletnih mest vse bolj odvisna od družbenih omrežij

V analizi spletnih medijev Natura 2000 Slovenija so vključeni lastni mediji, ki jih upravlja projekt LIFE-IP NATURA.SI:
•    Spletno mesto natura2000.si
•    Facebook stran Živim z Naturo 2000
•    Instagram profil Živim z Naturo 2000
•    YouTube kanal Natura 2000 Slovenija
•    spletni obrazec za vprašanja na natura2000.si
•    eBilten Natura 2000 (mesečni novičnik)

V letu 2022 smo spletno mesto natura2000.si vsebinsko nadgradili na petih področjih:
-    rubrika Slovenska nagrada Natura 2000 
-    rubrika Kmetje za Naturo 2000 (spletna predavanja in video reportaže primerov dobrih praks kmetij)
-    rubrika Gozdarji za Naturo 2000 (vzdrževanje in izdelava vodnih virov v gozdu)
-    družabna igra Ples divjega petelina

V letu 2022 smo tehnično nadgradili spletno mesto za potrebe organizacije slovenske nagrade Natura 2000 (prijavni sistem) in knjižnico (nov iskalnik in dodatne kategorizacije). 

V letu 2022 smo sodelavci projekta LIFE-IP NATURA.SI pripravili 102 novici na spletnem mestu. Število ogledov strani spletnega mesta se je v letu 2022 v primerjavi z 2021 povečalo za 8,9 %. Prav tako sta se povečali povprečno trajanje ogleda posamezne strani in zapustna stopnja. Slednja je bila pričakovana predvsem zaradi večjega obiska prek družbenih omrežij, kjer uporabniki dostopajo do konkretne podstrani in običajno po tem zapustijo stran. Največja sprememba je pri napravah, s katerimi uporabniki dostopajo do spletnega mesta. Z namiznega računalnika dostopa dobra polovica uporabnikov, 46,24 % pa jih dostopa prek mobilnega telefona. Prav tako kot preteklo leto je izrazita rast uporabnikov, ki dostopajo preko mobilnih naprav. 

Za YouTube kanal Natura 2000 Slovenija smo v letu 2022 ustvarili 31 videov, pri čemer velik delež video prispevkov predstavljajo spletna predavanja dobre prakse naravi prijaznega kmetijstva in video reportaže kmetij (8 spletnih predavanj, 10 video reportaž o kmetijah).

Na družbenih omrežjih se je v največjem deležu povečalo število sledilcev na Facebook strani Živim z Naturo 2000, in sicer za dobrih 44 %, na Instagram profilu Živim z Naturo 2000 pa za dobrih 40 %. Doseg vseh spletnih medijev projekta LIFE-IP NATURA.SI je v letu 2022 znašal 303.617 uporabnikov, kar 6 % več kot v letu prej.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava