Skip to main content

Notranjski park je eden od šestih zmagovalcev slovenske nagrade Natura 2000

Notranjski regijski park je s prijavo “Izboljšanje stanja območij Natura 2000 na presihajočem Cerkniškem jezeru z renaturacijo struge Stržena” po mnenju strokovne žirije zmagovalec v kategoriji varstvo vrst in habitatnih tipov v območjih Nature 2000. Na prvi postaji turneje slovenske nagrade Natura 2000 v novem Centru za obiskovalce Cerkniško jezero sta nagrado prevzela direktor Notranjskega regijskega parka Matevž Podjed in župan Občine Cerknica Marko Rupar.

Vsi si želimo, da gre naravi dobro tudi v prihodnosti

Slovenska nagrada Natura 2000 ob 30-letnici programa LIFE in Nature 2000 v Evropski uniji in 18-letnici Nature 2000 v Sloveniji nagrajuje dobre prakse upravljanja z območji Nature 2000 z dolgoročnimi učinki. 8-članska strokovna žirija je ocenjevala 21 prijav v petih kategorijah, med katerimi se je 16 prijav uvrstilo v finalni izbor. Podelitev slovenske nagrade Natura 2000 šestim zmagovalcem poteka na enomesečni turneji po Sloveniji. Vsi zmagovalci bodo znani do sredine novembra.

Plaketo slovenske nagrade Natura 2000 je Notranjskemu regijskemu parku podelila Maja Cipot, vodja LIFE integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE-IP NATURA.SI) na Ministrstvu za okolje in prostor: “Natura 2000 tudi s programom LIFE že 30 let varuje naravno dediščino slovenskega in evropskega pomena. Z nagrado želimo izpostaviti dobre prakse organizacij in projektov za upravljanje območij Nature 2000 v Sloveniji z dolgoročnimi učinki. Notranjski regijski park je s celovitim pristopom upravljanja dveh območij Nature 2000 izvedel izjemno delo, ki prispeva tako k ciljem varstva narave kot tudi omogoča pristna doživetja za obiskovalce.”


Maja Cipot, vodja projekta LIFE IP NATURA.SI, Matevž Podjed, direktor Notranjskega parka in župan Občine Cerknica Marko Rupar (Foto: Zavod Štirna)

Matevž Podjed, direktor Notranjskega regijskega parka, je ob podelitvi povedal: “Iskreno bi se rad zahvalil najprej ekipi sodelavcev, ki se je izkazala kot spreten, kreativen in učinkovit tim. Taki projekti so pač timsko delo. Hvala županu za nenehno podporo in domačinom za razumevanje ter zelo pomembne podatke. Pri teh projektih ne gre le za renaturacijo Stržena, pač pa celovit pristop k upravljanju Cerkniškega jezera. Projekti so jezerskemu ekosistemu prinesli vodo, domačinom in obiskovalcem urejeno infrastrukturo za obisk, vsem, ki so jezero proučevali in ga ohranjali pa spomenik - Center za obiskovalce. Zelo sem vesel, da je tak projekt kot izstopajočega prepoznala tudi strokovna žirija slovenske nagrade Natura 2000. Tako ohranjam upanje, da v varstvu narave stvari razumemo enako.”

Župan Občine Cerknica Marko Rupar je ob podelitvi poudaril dobro sodelovanje med občino in Notranjskim parkom: “V Občini Cerknica imamo 41 odstotkov območij Nature 2000 in zato je skrb za ohranjanje narave zelo pomembna. Slovenska nagrada Natura 2000 je rezultat dobrega sodelovanja vseh - občank in občanov, občine in Notranjskega parka. Le s skupnimi močmi bomo naravo ohranili tudi za prihodnost.”

Notranjski park pomembno prispeva k naravovarstvenim prizadevanjem v Sloveniji

Notranjski regijski park je s prijavo “Izboljšanje stanja območij Natura 2000 na presihajočem Cerkniškem jezeru z renaturacijo struge Stržena” eden od dveh zmagovalcev v kategoriji varstvo vrst in habitatnih tipov v območjih Nature 2000 v Sloveniji. 8-članska strokovna žirija je pri prijavi Notranjskega regijskega parka izpostavila pomen celovitega pristopa upravljanja območij Nature 2000, ki vključuje tako varovanje vrst Nature 2000, hidrološko renaturacijo struge Stržena, vzpostavitev mirnih območij in usmerjanje obiska z inovativnimi in bogatimi doživetji za obiskovalce. Obnova struge Stržena je prvi primer v Sloveniji, ki je vodo potoka vrnil v prvotno strugo na tako dolgem odseku. Zato je prijava Notranjskega parka pomemben prispevek naravovarstvenim prizadevanjem v Sloveniji.

Predstavitev zmagovalne prijave Notranjskega regijskega parka: Izboljšanje stanja območij Natura 2000 na presihajočem Cerkniškem jezeru z renaturacijo struge Stržena

• 2 območji Nature 2000: Notranjski trikotnik, Cerkniško jezero • 
• 17 vrst Nature 2000 • 3 habitatni tipi Nature 2000 • Trajanje: 5 let •

Kratka predstavitev: V luči izboljšanja stanja habitatnih tipov in vrst pomembnih na ravni Evropske unije in hkrati v luči omiliti posledice globalnih podnebnih sprememb, smo podaljšali dolžino struge Stržena - največje ponikalnice na Cerkniškem polju, upočasnili njen tok ter omogočili zadrževanje vode v tem delu presihajočega Cerkniškega jezera tudi v najbolj suhih letih. Z izvedbo teh aktivnosti smo prostoživečim organizmom, ki imajo na območju presihajočega Cerkniškega jezera svoj dom, omogočili ugodne življenjske razmere, kljub neprijetnim spremembam, ki jih prinaša globalno segrevanje.
Ker presihajoče Cerkniško jezero buri domišljijo ljudi vse od antičnih časov dalje, se ta biser divje narave sredi gosto naseljene Evrope v času spletne komunikacije ni mogel izogniti povečanju obiska. Omilitev negativnega vpliva vse večjega števila obiskovalcev na živalstvo (predvsem ptice in sesalce) tega občutljivega območja je bila druga tema projekta, s katero smo doprinesli k dobrobiti organizmov, ki živijo v osrednjem delu Cerkniškega jezera.
Podporne aktivnosti, zlasti komunikacijo z različnimi javnostmi, pa smo izvedli na način, da sta zgoraj omenjeni aktivnosti v prvi vrsti dobro sprejeli lokalni prebivalci in je njuna izvedba potekala kar se da gladko in brez zapletov. Komunikacijske aktivnosti (naravoslovne dneve, vodene izlete ter informiranje in ozaveščanje preko različnih medijev) smo izkoristili tudi kot prispevek k trajnosti izvedenih aktivnosti, saj je bil namen komunikacije dobiti podporo naših naravovarstvenih prizadevanj med širšim krogom ljudi, zlasti pa med mladimi, ki bodo v prihodnje odločali o tem, kakšno pot gospodarjenja s planetom bomo izbrali.

Vodilni partner: Notranjski regijski park 
Pridruženi partnerji: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave. Zavod za ribištvo Slovenije. Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije.
Sodelujoči deležniki v projektnem svetu: Občina Cerknica. Ribiška družina Cerknica. Lovska družina Cerknica. Lovska družina Grahovo. Lovska družina Gorenje Jezero. Čebelarsko društvo Cerknica. Agrarna vaška skupnost Dolenje Jezero. Agrarna skupnost Dolenja vas. Agrarna vaška skupnost Gorenje Jezero. Občinski odbor Socialnih demokratov Cerknica (trenutna politična opozicija). Predstavniki turističnih ponudnikov: RENTthe GREEN, TD Rakek, Planinsko društvo Cerknica, Turistična kmetija Knap, Društvo ljubiteljev Križne jame.
Finančni podporniki projekta: EU (LIFE mehanizem), MOP, Občina Cerknica in lokalna podjetja: (1) ebm-papst Slovenia. (2) Alpod. (3) Elgoline. (4) DS Smith Packaging.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava