Skip to main content

Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst dvoživk v letih 2014 in 2015, Zvezek 1: Vzpostavitev in izvajanje monitoringa laške žabe (Rana latastei) v letu 2015, Končno poročilo, ERICo Velenje, 2015.

Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst dvoživk v letih 2014 in 2015, Zvezek 2: Vzpostavitev in izvajanje monitoringa nižinskega urha (Bombina bombina) in hribskega urha (Bombina variegata) v letu 2014 in 2015, ERICo Velenje, 2015.

Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst dvoživk v letih 2014 in 2015, Zvezek 3: Vzpostavitev in izvajanje monitoringa velikega pupka (Triturus carnifex) v letih 2014 in 2015, ERICo Velenje, 2015.

Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst dvoživk v letih 2014 in 2015, Povzetek poročila, ERICo Velenje, 2015.

Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst dvoživk v letih 2014 in 2015 - Delno porocilo 2014, Gabrijela Triglav Brežnik, Helena Poličnik, Zdenka Mazej Grudnik, Erico, Velenje, 2014.

Vzpostavitev monitoringa hribskega (Bombina variegata) in nižinskega urha (Bombina bombina) (končno poročiloprilogepovzetek). Poboljšaj, K., Cipot, M., M. Govedič, V. Grobelnik, A. Lešnik, B. Skaberne & M. Sopotnik, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2011.

Vzpostavitev monitoringa laške žabe (Rana latastei) (končno poročilopovzetek). Lešnik, A., M. Cipot, M. Govedič, B. & K. Poboljšaj, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2011.

Vzpostavitev monitoringa velikega pupka (Triturus carnifex) (končno poročilopovzetek). Cipot, M., M. Govedič, A. Lešnik, K. Poboljšaj, B. Skaberne, M. Sopotnik in D. Stanković, 2011.  Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2011.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava