Skip to main content

Ptice

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih Natura 2000 v letu 2023 in sinteza monitoringa 2021-2023 - poročilo, Katarina Denac idr., DOPPS, Ljubljana, 2023.

Monitoring splošno razširjenih vrst ptic v letih 2021, 2022 in 2023 za določitev vrednosti slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine - končno poročilo, DOPPS, Ljubljana, 2023.

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih Natura 2000 v letu 2022 - poročilo, Katarina Denac idr., DOPPS, Ljubljana, 2022.

Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine - delno poročilo za leto 2022, DOPPS, Ljubljana, 2022.

Monitoring vranjeka v slovenskem morju 2020–2021 - končno poročilo, Urška Koce idr., DOPPS in MBP NIB, Ljubljana, 2021.

Monitoring vranjeka v slovenskem morju 2020–2021 - vmesno poročilo, Urška Koce idr., DOPPS in MBP NIB, Ljubljana, 2020.

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih Natura 2000 v letu 2021 - poročilo, Katarina Denac idr., DOPPS, Ljubljana, 2021.

Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine - delno poročilo za leto 2021, DOPPS, Ljubljana, 2021.

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih Natura 2000 v letu 2020 in sinteza monitoringa 2019-2020 - poročilo, Katarina Denac idr., DOPPS, Ljubljana, 2020.

Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine - končno poročilo za leto 2020​​​​​​​, DOPPS, Ljubljana, 2020.

Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine - delno poročilo za leto 2019, DOPPS, Ljubljana, 2019.

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih Natura 2000 v letu 2019 - poročilo, Katarina Denac idr., DOPPS, Ljubljana, 2019.

Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine - končno poročilo za leto 2018, DOPPS, Ljubljana, 2018.

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih Natura 2000 v letu 2018 in sinteza monitoringa 2016–2018 - poročilo, DOPPS, Ljubljana, 2018

Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine – delno poročilo za leto 2017, DOPPS, Ljubljana, 2017.

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih Natura 2000 v letu 2017, poročilo, DOPPS, 2017.

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih Natura 2000 v letu 2016, poročilo, DOPPS, 2016.
 
Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine – delno poročilo za leto 2016, DOPPS, Ljubljana, 2017.

Monitoring populacij izbranih vrst ptic - popisi gnezdilk 2015 - poročilo, Katarina Denac idr., DOPPS, 2015.

Popisni protokol za velikega škurha (Numenius arquata), DOPPS, 2015.

Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine ‐ poročilo za leto 2015, Primož Kmecl, Jernej Figelj, DOPPS, 2015.

Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine ‐ poročilo za leto 2014​​​​​​​, Primož Kmecl, Jernej Figelj, DOPPS, 2014.

Monitoring populacij izbranih vrst ptic - popisi gnezdilk 2014 - 1. del2. del. Katarina Denac idr., DOPPS, Ljubljana, 2014.

Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine ‐ poročilo za leto 2013, Primož Kmecl, Jernej Figelj, DOPPS, 2013: poročilopriloge 1-7prilogi 8-9.

Monitoring populacij izbranih vrst ptic - popisi gnezdilk 2012 in 2013 - 1. del2. del3. del4. del. Katarina Denac idr., DOPPS, Ljubljana, 2013.

Monitoring učinkov vodnogospodarskih vzdrževalnih del na stanje izbranih varovanih vrst in habitatnih tipov na območju Natura 2000 Drava med Malečnikom in Duplekom, Damijan Denac in Luka Božič, DOPPS, 2012 - 1. del2. del.

Monitoring splošno razširjenih vrst ptic v letu 2012 za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine, Primož Kmecl idr., DOPPS, 2012: poročilopriloge 1-3priloge 4-6prilogi 7-8.

Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine - končno poročilo za leto 2010 in za leto 2011, Primož Kmecl, DOPPS, 2011.

Monitoring populacij izbranih vrst ptic - Zimsko štetje vodnih ptic 2011, Luka Božič, DOPPS, 2011

Monitoring populacij izbranih vrst ptic : Popisi gnezdilk spomladi 2011 in povzetek popisov v obdobju 2010-2011 (Končno poročilo - 1. del2. del3. del). Denac, K., T. Mihelič, D. Denac, L. Božič, P. Kmecl & D. Bordjan, DOPPS, Ljubljana, 2011. 

Monitoring populacij izbranih vrst ptic: Popisi gnezdilk in spremljanje preleta ujed spomladi 2010 (Delno poročilo - dopolnjena verzija), K. Denac, L. Božič, B. Rubinić, D. Denac, T. Mihelič, P. Kmecl, D. Bordjan. DOPPS, Ljubljana, september 2010.

Monitoring splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine (FBI) 2007-2010, DOPPS, 2010 (predstavitev).

Monitoring populacij izbranih vrst ptic - Zimsko štetje vodnih ptic 2010, Luka Božič, DOPPS, 2010.

Monitoring populacij izbranih vrst ptic - Rezultati popisov v spomladanski sezoni 2009, DOPPS, 2009.

Monitoring populacij izbranih vrst ptic - Rezultati popisov s spomladanski sezoni 2009 - dopolnitev, DOPPS, 2009.

Monitoring populacij izbranih vrst ptic 2009 - Končno poročilo, DOPPS, 2009.

Monitoring populacij izbranih vrst ptic, drugo vmesno poročilo - Rezultati Zimskega štetja vodnih ptic 2009, rezultati popisov preleta ujed v jesenski sezoni 2008, DOPPS, 2009.

Monitoring splošno razširjenih vrst ptic v letu 2009 za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine - končno poročilo, Jernej Figelj idr., DOPPS, 2009.

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic 2008 - vmesno poročilo, Borut Rubinić idr, DOPPS, 2008.

Monitoring populacij izbranih vrst ptic - Zimsko štetje vodnih ptic 2002-2008 - končno poročilo, DOPPS, 2008.

Monitoring populacij izbranih vrst ptic - Zimsko štetje vodnih ptic 2002-2008 - končno poročilo-dodatek, DOPPS, 2008.

Monitoring splošno razširjenih vrst ptic v letu 2008 za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine - poročilo, Luka Božič idr., DOPPS, 2008.

Poročilo monitoringa izbranih vrst ptic na posebnih območjih varstva (SPA): končno poročilo - rezultati popisov v gnezditveni sezoni 2007, DOPPS, 2007. 

Monitoring populacij izbranih vrst ptic: končno poročilo - rezultati popisa beloglavega jastreba jeseni 2006 in januarskega štetja vodnih ptic (IWC) 2007, DOPPS, 2007. 

Monitoring splošno razširjenih vrst ptic v letu 2007 za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine - končno poročilo, Luka Božič idr., DOPPS, 2007. Priloga.

Monitoring populacij izbranih vrst ptic: vmesno poročilo - rezultati popisov v gnezditveni sezoni 2006, DOPPS, 2006.

Strokovne podlage za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine (Farmland Bird Index) in njegovo spremljanje - končno poročilo​​​​​​​, Katarina Denac, Jernej Figelj, Tomaž Mihelič, DOPPS, 2006.

Monitoring populacij izbranih vrst ptic: končno poročilo 2005, DOPPS, 2005.

Monitoring populacij izbranih vrst ptic: vmesno poročilo - rezultati popisov v sezoni 2005, DOPPS, 2005.

Monitoring populacij izbranih vrst ptic, tretje vmesno poročilo - Januarsko štetje vodnih ptic (IWC) 2005, Priloga 1, DOPPS, 2005.

Monitoring populacij izbranih vrst ptic, drugo vmesno poročilo - Rezultati popisov v sezoni 2004, DOPPS, 2004.

Monitoring populacij izbranih vrst ptic, prvo vmesno poročilo - Popisni protokoli, DOPPS, 2004.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava