Skip to main content

Slovenska nagrada Natura 2000 za družbeno-gospodarske koristi Zavodu za gozdove Slovenije

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) je s prijavo "Preprečevanje škod po velikih zvereh" osvojil prvo mesto v kategoriji družbeno-gospodarske koristi in osvojil še tri priznanja za finaliste. Na tretji postaji turneje slovenske nagrade Natura 2000 v centru velikih zvereh DINA v Pivki so nagrado prevzeli Miha Marenče in Rok Černe z Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) in rejca drobnice Aleš Sedmak in Janez Kržič, ki že več let sodelujeta z ZGS na področju varovanja pred napadi zveri. Po podelitvi je sledil še ogled dobre prakse varovanja drobnice, na kmetiji Simona Godca v Knežaku.

Slovenska nagrada Natura 2000 ob 30-letnici programa LIFE in Nature 2000 v Evropski uniji in 18-letnici Nature 2000 v Sloveniji nagrajuje dobre prakse upravljanja z območji Nature 2000 z dolgoročnimi učinki. 8-članska strokovna žirija je ocenjevala 21 prijav v petih kategorijah, med katerimi se je 16 prijav uvrstilo v finalni izbor. Podelitev slovenske nagrade Natura 2000 šestim zmagovalcem poteka na enomesečni turneji po Sloveniji. Dve plaketi sta že v rokah zmagovalcev - Notranjskega regijskega parka in Javnega zavoda Triglavski narodni park

Plaketo slovenske nagrade Natura 2000 je Zavodu za gozdove Slovenije podelila Maja Cipot, vodja LIFE integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE-IP NATURA.SI) na Ministrstvu za okolje in prostor: “Gozdovi predstavljajo 70 odstotkov območij Nature 2000 in pri njihovem upravljanju je vloga ZGS ključnega pomena. ZGS tako z javno službo kot projekti, sofinanciranimi iz različnih evropskih mehanizmov, razvija dobre prakse na terenu, ki jih nato prenaša v sistemsko ureditev na nacionalni ravni. V sodelovanju s partnerji, kot je Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, so v zadnjih 12 letih pomembno prispevali k boljšemu sobivanju človeka in velikih zveri. Center Dina, v katerem se nahajamo danes, pa je odlična platforma za izobraževanje prihodnjih generacij o pomenu velikih zveri za vrstno pestrost slovenske narave.”

Miha Marenče, vodja sektorja za načrtovanje, ZGS, je ob prejemu nagrade in treh priznanj za finaliste povedal: »Pomoč kmetom za varovanje pred napadi zveri na ZGS vidimo kot eno ključnih nalog, ki jo opravljamo, zato iščemo različne načine, tudi preko evropskih projektov, za financiranje teh ukrepov.«

Po podelitvi slovenske nagrade Natura 2000 je sledil še terenski obisk kmetije, Simona Godca iz Knežaka, ki za varovanje drobnice pred napadi velikih zveri uporablja visoke elektromreže. Opremo za varovanje je s strani ZGS prejel v okviru čezmejnega Interreg projekta Carnivora Dinarica. Kmetija sodi med manjše kmetije, ki so v slovenskem prostoru najštevilnejše. Premične elektromreže rejcu omogočajo pašo na različnih lokacijah, s čimer tudi preprečuje zaraščanje kmetijskih površin. 

Zavod za gozdove Slovenije pomaga rejcem in čebelarjem

ZGS je s prijavo "Preprečevanje škod po velikih zvereh" v kategoriji družbeno-gospodarske koristi osvojil prvo mesto za slovensko nagrado Natura 2000. Poleg tega se je uvrstil med finaliste še s tremi prijavami: Monitoring risa za reševanje pred izumrtjem (kategorija: varstvo vrst in habitatnih tipov na območjih Nature 2000 v Sloveniji), Ne povabimo medveda na kosilo (kategorija: družbeno-gospodarske koristi) in Doživeto spoznavanje življenja velikih zveri v osrčju njihovega življenjskega prostora na Notranjskem (kategorija: komunikacijske akcije za območja Nature 2000).

Prijava "Preprečevanje škod po velikih zvereh" vključuje celovito in kompleksno reševanje problematike preprečevanja in zmanjševanja škode v kmetijstvu zaradi velikih zveri. Največji dosežek pa je, da so nekatere aktivnosti že postale del nacionalnih rešitev (npr. sofinanciranje nakupa zaščitnih sredstev oškodovancem), celostna sistemska ureditev pa predstavlja izziv za v prihodnje. Na podlagi učinkovitosti zaščitnih ukrepov je prizadevanja Zavoda za gozdove Slovenije prepoznalo tudi Ministrstvo za okolje in prostor, ki od leta 2015 sofinancira 80% vrednosti nakupa opreme za varovanje premoženja pred velikimi zvermi vsem, ki so zaradi teh vrst utrpeli škodo. 

Janez Kržič, rejec drobnice: »Že na začetku reje drobnice sem se odločil za uporabo ustrezne zaščite mojih živali pred napadi zveri in škod po velikih zvereh še nisem imel, kljub temu, da je na območju mojih pašnikov prisoten trop volkov.« 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava