Skip to main content

Več kot četrtina medijskih objav o projektih Nature 2000 v lanskem letu

V LIFE integriranem projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji je Zavod Štirna pripravil 2. letno analizo medijskih objav o Naturi 2000 v Sloveniji in analizo lastnih digitalnih medijev za leto 2021. V preteklem letu se je število objav o Naturi 2000 v slovenskih medijih povečalo za 20 odstotkov. Več kot četrtino medijskih objav o Naturi 2000 v Sloveniji ustvarijo projekti Nature 2000 in projekt LIFE-IP NATURA.SI.

Medijska analiza o Naturi 2000 za leto 2021: Več kot 34 % rast objav v projektu LIFE-IP NATURA.SI

V letu 2021 so slovenski mediji poročali v 1.901 objavi, kar je za 20,3 odstotka več kot v letu 2020. V povprečju se Natura 2000 pojavi v 158 objavah na mesec (v letu 2020 v 131 objavah na mesec). Največ objav smo v letu 2021 zabeležili v mesecu maju (11,52 %) in novembru (10,57 %). Najmanj objav je bilo v januarju (5,21 %) in avgustu (6,05 %). Deleži medijskih objav glede na tip medija (tisk, radio, TV, splet) v letu 2021 ne odstopajo od leta 2020.

Graf 1: Absolutno število objav glede na tip medija (internet, tisk, radio, televizija) o Naturi  2000 v Sloveniji po mesecih (januar - december 2021). Povprečno beležimo 158 objav na  mesec. Največ objav je v mesecih maj, november in december. Najmanjše število objav je  v mesecih januar, februar in avgust. Vrstni red mesecev je naveden glede na število objav.

Graf 1: Absolutno število objav glede na tip medija (internet, tisk, radio, televizija) o Naturi 2000 v Sloveniji po mesecih (januar - december 2021). Povprečno beležimo 158 objav na mesec. Največ objav je v mesecih maj, november in december. Najmanjše število objav je v mesecih januar, februar in avgust. Vrstni red mesecev je naveden glede na število objav.

Za kvalitativno analizo medijskih objav so objave razdeljene v štiri tematske sklope:

  1. osnovni tematski sklop: investicije/gospodarstvo, kmetijstvo, gozdarstvo, vodarstvo in turizem
  2. specifični tematski sklop: projekti Nature 2000 (brez projekta LIFE-IP NATURA.SI), naravni parki in nagrada Natura 2000
  3. komunikacijske aktivnosti projekta LIFE-IP NATURA.SI
  4. tematski sklop: splošno o Naturi 2000

Pri vseh tematskih sklopih beležimo absolutno rast medijskih objav. Glede na leto 2020 se je število objav v največji meri povečalo v 3. sklopu (komunikacijske aktivnosti projekta LIFE-IP NATURA.SI), in sicer za več kot tretjino (34,34 %), za skoraj četrtino se je povečalo število objav na temo splošno o Naturi 2000. V specifičnem tematskem sklopu (projekti Nature 2000, naravni parki, nagrada Natura 2000) se je število objav povečalo za petino (19,37 %).

Projekti Nature 2000 skupaj s projektom LIFE-IP NATURA.SI ustvarijo za več kot četrtino medijskih objav (27,73 %) o Naturi 2000 v Sloveniji, kar je največ med vsemi temami.

V projektu LIFE-IP NATURA.SI smo opredelili 23 različnih tematik medijskih objav, kar je za 17 več kot v letu 2020. Največji delež objav smo spodbudili s komunikacijskimi aktivnostmi ob Evropskem dnevu Nature 2000 ter s partnerstvom z naravoslovnim dokumentarnim filmom Divja Slovenija in fotografsko razstavo Natura 2000 in Divja Slovenija: Narava povezuje.

Celotno medijsko analizo o Naturi 2000 v Sloveniji najdete na tej povezavi.

Družbena omrežja tudi za Naturo 2000 postajajo vodilni spletni kanal komuniciranja

Analiza spletnih medijev Natura 2000 Slovenija vključuje naslednje digitalne kanale komuniciranja:

Družbena omrežja v svetovnem merilu imajo največji dnevni doseg, kar se letos odraža tudi v analizi spletnih medijev Natura 2000 Slovenija za leto 2021. 

Petino obiska spletnega mesta natura2000.si ustvarijo lastna družbena omrežja. Spletno mesto natura2000.si smo v letu 2021 nadgradili s številnimi vsebinami (nove rubrike: Gradiva za otroke, Dokumentarni filmi, Miselne igre, Dobre prakse) in pripravili 94 novic. Doseg spletnega mesta v letu 2021 ni statistično značilno presegel obiska v letu 2020, se je pa za več kot enkrat povečal doseg družbenih medijev (215,94 % v primerjavi z letom 2020). Doseg družbenih omrežij v letu 2021 je v primerjavi s spletnim mestom za dvakrat večji (192,27 %).

V projektu LIFE-IP NATURA.SI smo v letu 2021 ustvarili 20 video prispevkov za YouTube kanal Natura 2000 Slovenija. Skupno smo v projektu v zadnjih dveh letih pripravili 31 video prispevkov. 

Celotno analizo spletnih medijev Natura 2000 Slovenija za leto 2021 najdete na tej povezavi.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava