Skip to main content

Raki deseteronožci

Monitoring raka koščenca (Austropotamobius pallipes) v letih 2022 in 2023. Končno poročilo. Govedič, M., Vukotić, K. & A. Šalamun, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2023.

Monitoring raka koščaka (Austropotamobius torrentium) v letih 2021, 2022 in 2023. Končno poročilo. Govedič, M., Bedjanič, M., Šalamun, A. & A. Vrezec, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2023.

Monitoring raka koščenca (Austropotamobius pallipes) v letih 2022 in 2023. Prvo delno poročilo. Govedič, M., Vukotić, K. & A. Šalamun, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2022.

Monitoring raka koščaka (Austropotamobius torrentium) v letih 2021, 2022 in 2023. Drugo delno poročilo. Govedič, M., Bedjanič, M., Šalamun, A. & A. Vrezec, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2022.

Monitoring raka koščaka (Austropotamobius torrentium) v letih 2021, 2022 in 2023. Prvo delno poročilo. Govedič, M., Bedjanič, M., Šalamun, A. & A. Vrezec, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2021.

Monitoring raka koščaka (Austropotamobius torrentium) v letih 2018, 2019 in 2020. Končno poročilo. Govedič, M., Bedjanič M. & A. Vrezec, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.  2020.

Monitoring raka koščaka (Austropotamobius torrentium) v letih 2018, 2019 in 2020. Drugo delno poročilo – poročilo za leto 2019. Govedič, M., Bedjanič, M. & A. Vrezec. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2019.

Monitoring raka koščaka (Austropotamobius torrentium) v letih 2018, 2019 in 2020. Prvo delno poročilo. Govedič, M. & A. Vrezec, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 2018.

Vzpostavitev in izvajanje monitoringa koščaka (Austropotamobius torrentium) in koščenca (Austropotamobius pallipes) v letih 2014 in 2015 / Govedič, M. idr., Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2015.

Vzpostavitev in izvajanje monitoringa populacij ciljnih vrst rakov v letih 2014 in 2015 – delno poročilo. Govedič M. idr., CKFF, Miklavž na Dravskem polju, 2014.

Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter vzpostavitev in izvajanje monitoringa ciljnih vrst rakov v letu 2010 in 2011 (končno poročilo). Govedič M. idr., CKFF, Miklavž na Dravskem polju, 2011

Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 s predlogom spremljanja stanja – raki (končno poročilo). Govedič M. idr., CKFF, Miklavž na Dravskem polju, 2007 (pdf, 5936 KB)

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava