Skip to main content

Raki deseteronožci

Monitoring raka koščenca (Austropotamobius pallipes) v letih 2022 in 2023. Prvo delno poročilo. Govedič, M., Vukotić, K. & A. Šalamun, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2022.

Monitoring raka koščaka (Austropotamobius torrentium) v letih 2021, 2022 in 2023. Drugo delno poročilo. Govedič, M., Bedjanič, M., Šalamun, A. & A. Vrezec, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2022.

Monitoring raka koščaka (Austropotamobius torrentium) v letih 2021, 2022 in 2023. Prvo delno poročilo. Govedič, Marijan, Bedjanič, Matjaž, Šalamun, Ali & Al Vrezec, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2021.

Monitoring raka koščaka (Austropotamobius torrentium) v letih 2018, 2019 in 2020. Končno poročilo. Govedič, M., M. Bedjanič & A. Vrezec, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.  2020.

Monitoring raka koščaka (Austropotamobius torrentium) v letih 2018, 2019 in 2020. Drugo delno poročilo – poročilo za leto 2019. Govedič, Marijan, Matjaž Bedjanič in Al Vrezec. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2019.

Monitoring raka koščaka (Austropotamobius torrentium) v letih 2018, 2019 in 2020. Prvo delno poročilo. Govedič, Marijan in Al Vrezec, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 2018.

Vzpostavitev in izvajanje monitoringa koščaka (Austropotamobius torrentium) in koščenca (Austropotamobius pallipes) v letih 2014 in 2015 / Govedič, M. idr., Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2015.

Vzpostavitev in izvajanje monitoringa populacij ciljnih vrst rakov v letih 2014 in 2015 – delno poročilo. Govedič M. idr., CKFF, Miklavž na Dravskem polju, 2014.

Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter vzpostavitev in izvajanje monitoringa ciljnih vrst rakov v letu 2010 in 2011 (končno poročilo). Govedič M. idr., CKFF, Miklavž na Dravskem polju, 2011

Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 s predlogom spremljanja stanja – raki (končno poročilo). Govedič M. idr., CKFF, Miklavž na Dravskem polju, 2007 (pdf, 5936 KB)

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava