Skip to main content

Ribe in piškurji

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev - Zlata nežica (Sabajenewia balcanica), Barbara Semrajc, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2024 (pdf, 47 str.)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev - Velika nežica (Cobitis elongata), Barbara Semrajc, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2024 (pdf,  str.)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev - Pohra (Barbus balcanicus), Barbara Semrajc, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2024 (pdf, 70 str.)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev - Navadna nežica (Cobitis elongatoides), Barbara Semrajc, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2024 (pdf, 63 str.)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev - Donavski potočni piškur (Eudontomyzon vladykovi), Barbara Semrajc, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2024 (pdf, 80 str.)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev - Činklja (Misgurnus fossilis), Barbara Semrajc, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2024 (pdf, 25 str.)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev - Čep (Zingel zingel), Barbara Semrajc, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2024 (pdf, 17 str.)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev - Zvezdogled (Romanogobio uranoscopus), Barbara Semrajc, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2022 (pdf, 42 str.)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev - Velika senčica (Umbra krameri), Barbara Semrajc, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2022 (pdf, 20 str.)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev - Upiravec (Zingel streber), Barbara Semrajc, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2022 (pdf, 24 str.)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev - Soška postrv (Salmo marmoratus), Barbara Semrajc, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2021 (pdf, 38 str.)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev - Savska pegunica (Alburnus sava), Barbara Semrajc, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2022 (pdf, 17 str.)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev - Kesslerjev globoček (Romanogobio kessleri), Barbara Semrajc, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2022 (pdf, 22 str.)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev - Blistavec - donavsko porečje (Telestes souffia), Barbara Semrajc, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2022 (pdf, 38 str.)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev - Beloplavuti globoček (Romanogobio vladykovi), Barbara Semrajc, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2022 (pdf, 30 str.)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev - Primorski blistavec (Telestes muticellus), Barbara Semrajc, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2021 (pdf, 22 str.)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev - Mazenica (Leucos aula),  Barbara Semrajc, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2021 (pdf, 15 str.)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev - Grbasti okun (Gymnocephalus baloni), Barbara Semrajc, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2021 (pdf, 14 str.)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev - Grba (Barbus plebejus), Barbara Semrajc, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2021 (pdf, 36 str.)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev - Kapelj – jadransko povodje (Cottus gobio), Barbara Semrajc, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2020 (pdf, 27 str.)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev - Pohra – jadransko povodje (Barbus balcanicus), Barbara Semrajc, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2020 (pdf, 20 str.)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev - Primorska belica (Alburnus arborella), Barbara Semrajc, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2020 (pdf, 15 str.)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev - Primorska podust (Protochondrostoma genei), Barbara Semrajc, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2020 (pdf, 18 str.) 

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev – Solinarka (Aphanius fasciatus), Barbara Semrajc, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2020 (pdf, 18 str.)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev - Primorska nežica (Cobitis bilineata), Barbara Semrajc, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2019 (pdf, 14 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev - Laški potočni piškur (Lethenteron zanandreai), Barbara Semrajc, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2019 (pdf, 16 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev - Sulec (Hucho hucho), Barbara Semrajc, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2018 (pdf, 87 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev - Platnica (Rutilus virgo), Barbara Semrajc, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2018 (pdf, 67 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev - Bolen (Aspius aspius), Barbara Semrajc, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2018 (pdf, 45 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev - Pezdirk (Rhodeus amarus), Barbara Semrajc, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2018 (pdf, 79 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev - Sabljarka (Pelecus cultratus), Barbara Bric, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2018 (pdf, 22 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev - Smrkež (Gymnocephalus schraetser), Barbara Bric, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2018 (pdf, 22 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev - Donavski potočni piškur 1. del2. del, Barbara Bric, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2017 (pdf, 107 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Navadna nežica, Barbara Bric, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2017 (pdf, 84 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Velika nežica, Barbara Bric, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2017 (pdf, 65 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Upiravec, Barbara Bric, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2017 (pdf, 39 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Zlata nežica, Barbara Bric, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2017 (pdf, 59 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Pegunica, Barbara Bric, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2017 (pdf, 26 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Kesslerjev globoček, Barbara Bric, Kaja Pliberšek, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2016 (pdf, 30 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Beloplavuti globoček, Samo Podgornik, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2016 (pdf, 34 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Zvezdogled, Barbara Bric, Kaja Pliberšek, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2016 (pdf, 41 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Činklja, Barbara Bric, Kaja Pliberšek,  Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2016 (pdf, 36 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Čep, Barbara Bric, Kaja Pliberšek, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2016 (pdf, 27 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Pohra, Kaja Pliberšek, Barbara Bric, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2016 (pdf, 49 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Mazenica, Samo Podgornik, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2015 (pdf, 29 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Primorski blistavec, Samo Podgornik, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2015 (pdf, 77 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Grbasti okun, Barbara Bric, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2015 (pdf, 26 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Velika senčica, Barbara Bric, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2015 (pdf, 65 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Primorska belica, Samo Podgornik, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2015 (pdf, 31 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - kapelj (Jadransko povodje), Samo Podgornik idr., Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2014 (pdf, 73 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - primorska podust (Protochondrostoma genei), Samo Podgornik idr., Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2014 (pdf, 38 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Solinarka (Aphanius fasciatus), Nastja Pajk, Samo Podgornik, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2014 (pdf, 36 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Soška postrv, Nastja Pajk, Samo Podgornik, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2014 (pdf, 56 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Grba, Samo Podgornik idr., Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2013 (pdf, 30 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - laški potočni piškur, Samo Podgornik idr., Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2013

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - pohra (jadransko povodje), Samo Podgornik idr., Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2013

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Primorska nežica, Samo Podgornik idr., Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2013 (pdf, 21 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Grbasti okun, Kaja Pliberšek idr., Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2012 (pdf, 17 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Sabljevec, Kaja Pliberšek idr., Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2012 (pdf, 16 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Pezdirk, Kaja Pliberšek idr., Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2012 (pdf, 36 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Smrkež, Kaja Pliberšek idr., Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2012 (pdf, 16 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Platnica, Kaja Pliberšek idr., Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2012 (pdf, 26 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Kesslerjev globoček, Kaja Pliberšek idr., Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2012 (pdf, 25 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev - Poročilo v letu 2011, Maša Čarf idr., Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2011 (pdf, 80 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev - Poročilo v letu 2010, Kaja Pliberšek idr., Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2010 (pdf, 56 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev - Poročilo v letu 2009, Kaja Pliberšek, Samo Podgornik, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2009 (pdf, 109 strani)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev - Poročilo v letu 2008 1. del2. del, Kaja Pliberšek, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2008 (pdf, 140 strani)

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava