Skip to main content

Izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letih 2021, 2022 in 2023 (končno poročilo). Vrezec Al, Ambrožič Ergaver Špela, Kapla Andrej, Kocijančič Stiven, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, 2023.

Izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letih 2021, 2022 in 2023 (drugo delno poročilo). Vrezec Al, Ambrožič Ergaver Špela, Kapla Andrej, Kocijančič Stiven, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, 2022.

Izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letih 2021, 2022 in 2023 (prvo delno poročilo). Vrezec Al, Ambrožič Ergaver Špela, Kapla Andrej, Kocijančič Stiven, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, 2021.

Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letih 2018, 2019 in 2020 (končno poročilo). Vrezec Al, Ambrožič Ergaver Špela, Kapla Andrej, Kocijančič Stiven, Čandek Klemen, Ratajc Urška, Žunič Kosi Alenka, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, 2020.

Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letih 2018, 2019 in 2020 (drugo delno poročilo). Vrezec Al, Ambrožič Ergaver Špela, Kapla Andrej, Kocijančič Stiven, Čandek Klemen, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, 2019.

Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letih 2018, 2019 in 2020 (prvo delno poročilo). Vrezec Al, Ambrožič Ergaver Špela, Kapla Andrej, Kocijančič Stiven, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, 2018.

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letih 2016 in 2017. Carabus variolosus, Lucanus cervus, Rosalia alpina, Morimus funereus, Osmoderma eremita, Cucujus cinnaberinus, Graphoderus bilineatus. Končno poročilo, 1. del2. delpovzetki. Vrezec A., Ambrožič Š., Kapla A. Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, 2017.

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst hroščev – prvo delno poročilopovzetek. Al Vrezec, Špela Ambrožič in Andrej Kapla, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, 2016.

Rezultati popisa izbranih vrst hroščev v letu 2015 za namene monitoringa stanja območij Natura 2000 - Carabus variolosus, Lucanus cervus, Rosalia alpina, Morimus funereuspovzetek. Al Vrezec, Špela Ambrožič in Andrej Kapla, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, 2016.

Izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letu 2013 in 2014 - poročilo za sklop 1končno poročilopovzetek, Al Vrezec, Špela Ambrožič, Andrej Kapla, Irena Bertoncelj in Dejan Bordjan, Nacionalni inštitut za biologijo (NIB), Ljubljana, 2014.

Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letih 2012 (Končno poročilo, povzetki: Carabus variolosusLucanus cervusRosalia alpinaMorimus funereusGraphoderus bilineatus). A. Vrezec, Š. Ambrožič in A. Kapla, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, 2012.

Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letih 2010 in 2011 (končno poročilo 1. del2. delpriloga 5apriloga 5b, povzetki: Carabus variolosusLucanus cervusRosalia alpinaMorimus funereusCucujus cinnaberinusCerambyx cerdoGraphoderus bilineatus). A. Vrezec, Š. Ambrožič in A. Kapla, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, 2011.

Izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letu 2008 in 2009 in zasnova spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev (končno poročilo), Al Vrezec idr., Nac. inšt. za biologijo, Notranjski muzej, 2009 (pdf, 3438 KB)

Izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letu 2008 in 2009 in zasnova spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev (prvo delno poročilo), Al Vrezec idr., Nacionalni inštitut za biologijo, Notranjski muzej Postojna, Ljubljana, 2008

Zasnova spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev, vključno z dopolnitvijo predloga območij za vključitev v omrežje Natura 2000: končno poročilo, Al Vrezec idr., Nacionalni inštitit za biologijo, Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU, Notranjski muzej Postojna (končno poročilo), 2008

Zasnova spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev, vključno z dopolnitvijo predloga območij za vključitev v omrežje Natura 2000: prvo delno poročilo, NIB, BI ZRC SAZU, Notranjski muzej Postojna, CKFF, 2007 (pdf, 1781 KB)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst hroščev – Carabus variolosus, Leptodirus hochenwartii, Lucanus cervus in Morinus funereus, Rosalia alpina, Al Vrezec idr., Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, 2007 - 1. del (pdf, 1707 KB)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst hroščev – Carabus variolosus, Leptodirus hochenwartii, Lucanus cervus in Morinus funereus, Rosalia alpina, Al Vrezec idr., Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, 2007 - 2. del (pdf, 3379 KB)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst hroščev (prvo delno poročilo), Al Vrezec idr., Nacionalni inštitut za biologijo, Notrajski muzej Postojna, Biološki inštitut j. Hadžija, CKFF, Ljubljana, 2006 (pdf, 852 KB)

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava