Skip to main content

Rezultati iskanja

Število najdenih rezultatov: 254
Hrošči  
Izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v letih 2021, 2022 in 2023 (drugo delno poročilo). Vrezec Al, Ambrožič Ergaver Špela, Kapla Andrej, Kocijančič Stiven,…  
Dodatne_raziskave_kvalifikacijskih_vrst_Vrezec_s_sod_2020_koncno.pdf  
Vrezec A., Ambrožič Ergaver Š., Kapla A., Kocijančič S., Čandek K., Ratajc U., Žunič Kosi A. 2020. Dodatne raziskave kvalifikacijskih vrst Natura 2000 ter izvajanje spremljanja stanja populacij…  
Ptice - Ptice  
Ptice Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih Natura 2000 v letu 2023 in sinteza monitoringa 2021-2023 - poročilo, Katarina Denac idr., DOPPS, Ljubljana, 2023. …  
Metulji  
Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2023 - poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2023. Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letu 2022 -…  
Drugo  
Monitoring morskih habitatnih tipov Natura 2000 v slovenskem morju 2020-2022, Lovrenc Lipej idr., Nacionalni inštitut za biologijo, Morska biološka postaja, Ljubljana, 2022. Izpis…  
Sesalci - Sesalci  
Sesalci Velike zveri Spremljanje stanja ohranjenosti volkov v Sloveniji v sezoni 2020-2021, končno poročilo. Zavod za gozdove Slovenije, Univerza v Ljubljani - Biotehniška fakulteta, Triglavski…  
VIDRA-vzpostavitev_monitoringa-vmesno_porocilo-dopolnitve.pdf  
Vzpostavitev in izvajanje monitoringa vidre v sezonah 2022/23 in 2023/24 Vmesno poročilo Oktober 2023 Priporočen način citiranja: Gregorc T., Hönigsfeld Adamič M., Vida M.. 2023: Vzpostavitev in…  
BOBER-vzpostavitev_monitoringa-vmesno_porocilo-dopolnitve.pdf  
Vzpostavitev in izvajanje monitoringa populacije bobra v sezonah 2022/23 in 2023/24 Vmesno poročilo Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine Ljubljana, oktober 2023 Priporočen način…  
Ribe in piškurji  
Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev - Zvezdogled (Romanogobio uranoscopus), Barbara Semrajc, Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2022 (pdf, 42 str.) Monitoring…  
Natura_2000_Kesslerjev_globocek_2022.pdf  
ZAVOD ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE SPODNJE GAMELJNE 61 A, 1211 LJUBLJANA-ŠMARTNO MONITORING POPULACIJ IZBRANIH CILJNIH VRST RIB Kesslerjev globoček (Romanogobio kessleri) poročilo Ljubljana-Šmartno,…  
Prikaz rezultatov iskanja 1 do 10 od 254
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava