Skip to main content

Sesalci

Velike zveri

Spremljanje stanja ohranjenosti volkov v Sloveniji v sezoni 2020-2021, končno poročilo. Zavod za gozdove Slovenije, Univerza v Ljubljani - Biotehniška fakulteta, Triglavski narodni park, Društvo Dinaricum, Ljubljana, 2021.

Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v letih 2017/2020. Končno poročilo – poročilo za sezono 2019/2020. Zavod za gozdove Slovenije, Univerza v Ljubljani - Biotehniška fakulteta, Društvo Dinaricum, Ljubljana, 2020.

Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v letih 2017/2020. Tretje delno poročilo – poročilo za sezono 2017/2018PovzetekSummaryPriloga. Zavod za gozdove Slovenije, Univerza v Ljubljani - Biotehniška fakulteta, Društvo Dinaricum, Ljubljana, 2019.

Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v letih 2017/2020. Drugo delno poročilo – poročilo za sezono 2017/2018. Zavod za gozdove Slovenije, Univerza v Ljubljani - Biotehniška fakulteta, Društvo Dinaricum, Ljubljana, 2018.

Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v letih 2017/2020. Prvo delno poročilo. Zavod za gozdove Slovenije, Univerza v Ljubljani - Biotehniška fakulteta, Društvo Dinaricum, Ljubljana, 2017.

Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v sezoni 2016/2017 (Končno poročilo projekta - 1. del2. delPovzetekSummary), Zavod za gozdove Slovenije,  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta in Veterinarska fakulteta, Društvo Dinaricum, Ljubljana,  2017.

Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v sezoni 2016/2017 (Poročilo o izvedbi 1. faze projekta),  Zavod za gozdove Slovenije, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta in Veterinarska fakulteta, Društvo Dinaricum, Ljubljana, 2016.

Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v sezoni 2015/2016 (Končno poročilo projekta 1. del2. delPovzetekSummary),  Zavod za gozdove Slovenije, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta in Veterinarska fakulteta, Društvo Dinaricum, Ljubljana, 2016.

Analiza medvedov odvzetih iz narave in genetsko-molekularne raziskave populacije medveda v Sloveniji, Biotehniška fakulteta - Oddelek za biologijo, november 2008 povzetekI. delII. del

Analiza odvzetih rjavih medvedov iz narave v Sloveniji v obdobju 2003 – 2006 na podlagi starosti, določene s pomočjo brušenja zob - končno poročilo,  Klemen Jerina in Miha Adamič, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, 2008.

Podatki za medveda, volka in risa so tudi na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor Velike zveri.

 

Netopirji

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2021–2023. Tretje delno poročilo. Presetnik, P., A. Zamolo, M. Rajh & A. Šalamun, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2022.

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2021–2023. Drugo delno poročilo. Presetnik, P., A. Zamolo & A. Šalamun, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2022.

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2021–2023. Prvo delno poročilo. Presetnik, P., A. Zamolo, E. Pavlovič & A. Šalamun, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2021.

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2018–2020. Končno poročilo. Presetnik, P., A. Zamolo & A. Šalamun, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2020. 

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2018-2020 – tretje delno poročilo. Primož Presetnik, Aja Zamolo, David Lenarčič in Ali Šalamun, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2019.

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2018-2020 – drugo delno poročilo. Primož Presetnik, Aja Zamolo in Ali Šalamun, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2019.

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2018–2020 (Prvo delno poročilo). Presetnik, Primož, Ali Šalamun, Aja Zamolo & Aleksandra Lešnik, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2018.

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2016 in 2017 – končno poročilo, 1. del2. del). Primož Presetnik, Aja Zamolo, Ali Šalamun, Vesna Grobelnik in Aleksandra Lešnik, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, november 2017.

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2016 in 2017 – drugo delno poročilo. Primož Presetnik, Ali Šalamun in Aleksandra Lešnik, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, februar 2017.

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2016 in 2017 – prvo delno poročilo. Primož Presetnik, Ali Šalamun in Aleksandra Lešnik, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2016.

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2014 in 2015 - končno poročilo, Primož Presetnik idr., Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2015.

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2014 in 2015 (prvo delno poročilo), Primož Presetnik, Monika Podgorelec, Tea Knapič, Ali Šalamun, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2014.

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev 2013 (končno poročilo), Primož Presetnik, Monika Podgorelec, Ali Šalamun idr., Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2013.

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev 2012 (končno poročilo). Primož Presetnik, Tea Knapič, Monika Podgorelec, Ali Šalamun, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2012.

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev 2010-2011 (končno poročilo). Primož Presetnik, Monika Podgorelec, Vesna Grobelnik, Ali Šalamun, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2011.

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev 2010-2011 (drugo delno poročilo). Primož Presetnik, Monika Podgorelec, Ali Šalamun, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2011.  

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev 2010-2011 (prvo delno poročilo). Primož Presetnik, Monika Podgorelec, David Stanković, Ali Šalamun, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2010

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev 2008-2009 (Zaključno poročilo). Primož Presetnik, Monika Podgorelec, Vesna Grobelnik, Ali Šalamun, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2009 (pdf, 1661 KB)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev 2008-2009 (Četrto delno poročilo). Primož Presetnik, Monika Podgorelec, Ali Šalamun, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2009 (pdf, 1728 KB)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev 2008-2009 (Tretje delno poročilo). Primož Presetnik, Monika Podgorelec, Tomaž Miklavčič, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2009 (pdf, 1212 KB) 

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev 2008-2009 (Drugo delno poročilo). Primož Presetnik, Maja Zagmajster, Monika Podgorelec, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2008 (pdf, 3637 KB)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev 2008-2009 (Prvo delno poročilo). Primož Presetnik, Maja Zagmajster, Monika Podgorelec, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2008 (pdf, 1084 KB)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev (Zaključno poročilo). Primož Presetnik, Monika Podgorelec, Vesna Grobelnik, Ali Šalamun, Center za kartografijo favne in flore, Ljubljana, 2007 (pdf, 7463 KB)

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev (Prvo delno poročilo). Primož Presetnik, Vesna Grobelnik, Center za kartografijo favne in flore, Ljubljana, 2006 (pdf, 1680 KB)

Monitoring stanja populacij netopirjev na gradu Rihenberk s poskusom zagotovitve nadomestnega zatočišča, Primož Presetnik, CKFF, 2005 (pdf, 5546 KB)

 

Ostale vrste

Vmesno poročilo: Vzpostavitev in izvajanje monitoringa populacije bobra v sezonah 2022/23 in 2023/24, Tatjana Gregorc, Martina Vida, Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana, 2023 (pdf)

Vmesno poročilo: Vzpostavitev in izvajanje monitoringa vidre v sezonah 2022/23 in 2023/24, Tatjana Gregorc, Marjana Hönigsfeld Adamič, Martina Vida, Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana, 2023 (pdf)

Monitoring delfinov v slovenskem morju za obdobje 2021–2022 (končno poročilo), Morigenos, 2023 (pdf)

Monitoring delfinov v slovenskem morju za poročevalsko obdobje 2013-2018 (končno poročilo), Morigenos, 2019 (pdf)

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava